SVĚTLO A STÍN

Projdeš tmou, a budíš světlo
Projdeš tmou, a budíš světlo!

Jako světlo a stín - jako tvoje tvář když měsíc vítá
Světlo a stín - jako náruč tvá, když oknem svítá
Světlo a stín - jako probudit se beze spánku
Světlo a stín - uctít mír a prohrát válku
Světlo a stín - jako hádka a usmíření
Světlo a stín - jako hledat něco kde nic není
Světlo a stín
Světlo a stín - jako podzim léto vzemi vkládá
Světlo a stín - konec dne a noci vláda

IZOLACE

Bylo to léto - léto v izolaci
Létaly květy za oknem
Bylo to léto - léto v izolaci
Létaly květy za oknem
A za plotem někdo stál
Mříže stíny házely
Ten někdo se asi bál  
Možná těch květů
Možná těch květů!
Koupelny prázdné a chodby smutné
Přes mříže na květy - dosáhnout
Koupelny prázdné a chodby smutné
Přes mříže na květy - dosáhnout!
Za dveřmi se zámkem cítím jak podzim přichází
A za mnou v koutech postavy 
Jen se strachy svými

BRÁNA

Slunce už vyhaslo a hvězdy visí na nebi
Na hlavou proplouvají šedé hradby z mraků
Zas jednou ohlédnu se tam kde nic už nezbylo
Vzpomínky vrací se a jsem zas ztracen
Bez dechu v tichosti svoje oči zavírám
Už víc se nebojím už nic nevnímám
S úsměvem v bílé tváři bolest přináší
Do pekla do nebe mne vynáší
Přichází - aby mi otevřela staré rány
Přichází - a než odejde dá mi kousek sebe
Přichází - stiskne mou ruku a já vytratím se s ní
Když přichází
Slunce už vyhaslo a hvězdy visí na nebi
Na hlavou proplouvají šedé hradby z mraků
Zas jednou ohlédnu se tam kde nic už nezbylo
Vzpomínky vrací se a jsem zas ztracen
Přichází - aby mi otevřela staré rány
Přichází - a než odejde dá mi kousek sebe
PřicházíÍ - stiskne mou ruku a já vytratím se s ní
Když přichází

POHLTÍ TMOU

Než vše se rozpadne touhou než vše se rozpadne touhou 
Než vše se rozpadne touhou 
A pohltí tmou - a pohltí tmou 
Před sebou představu pouhou 
Bude už navždy jen tvou 
Před sebou představu pohou - už bude jen tvou 
Už bude jen tvou 
Než vše se rozpadne touhou než vše se rozpadne touhou 
Než vše se rozpadne touhou 
A pohltí tmou 

RÁNO

Každé ráno - svě oči zavírá 
Každé ráno - své oči radši zavírá 
Poslední přeživší 
Každý den je - do mlhy volání 
Každý den se - od pravdy navždy odklání 
Poslední přeživší 
Svítání jsou - někdy krátký 
Svítání jsou - někdy prázdný 
Každé ráno - svě oči zavírá 
Každé ráno - své oči radši zavírá 
Poslední přeživší 
Každá noc je - zprvu nejistá 
Žádná noc se - na světlo nikdy nechystá 
Poslední přeživší 
Svítání jsou - někdy krátký 
Svítání jsou - někdy prázdný

OBRAZY PROMLUVÍ

Koukáš se před sebe - copak se objeví 
Potom se otočíš - obrazy promluví 
Při chladných nocích - ve snech se procházíš 
V ztemnělých ulicích - těžko se probouzíš 
Nezkoušej - nech to být - na hvězdy nečekej 
Nebojuj nech to jít - nikam už nespěchej 
Než slunce skloní se - a vítr ustane 
Ze všeho nejvíce - tvá duše povstane 
Koukáš se před sebe - copak se objeví 
Dříve než zhasneme - život se zastaví 
Než slunce skloní se - a vítr ustane 
Ze všeho nejvíce - tvá duše povstane - povstane 
Tvá duše povstane - tvá duše povstane 

NEŽ SE VRÁTÍ

Nevnímá
Jako plamen vítr zdolá
Odříká - usíná vždy uzamčená
Naříká - neuvěří kdo je slepý
Ožívá - jen když jiný naříká
Než se vrátí - než se zhroutí
Dřív než odejde - než se vrátí - nevnímá
Nevnímá
Jako plamen vítr zdolá
Odříká - usíná vždy uzamčená
Naříká - neuvěří kdo je slepý
Ožívá - jen když jiný naříká
Než se vrátí - než se zhroutí

ISTÉRIA

Istéria - víří prachem 
Istéria - rychlým krokem 
Istéria - štěstí minu 
Istéria - smaže vinu 
Istéria - Istéria 
Istéria - smaže vinu 
Istéria - smaže vinu 
Istéria

ZJITŘENÍ

Na cestě dlouhé - mrazem rozryté 
Jen jedním směrem musím jít 
K té bráně sněhem - pokryté 
Loučím se se snem - musím - bdít 
Otevřenou náručí - když těla - padnou 
Světlo se ledem proráží - vzpomínky vadnou

JEDEN SEN

Zpět k masám - údolím ven 
Jeden den a jeden sen 
Při starých zdech - přes kosti jmen 
Jeden den a jeden sen 
Zpět k masám - údolím ven 
Jeden den a jeden sen 
Po schodištích rozpadlých stěn 
Jeden den a jeden sen 
Nechci znát to - proč tu jsem 
Jeden den a jeden sen 
Při starých zdech - přes kosti jmen 
Jeden den a jeden sen 

NÁVRAT

Kde leží ten kámen - pod kterým jsme my
Dávno ve tmě válen - co jen o nás ví
Kde leží ten kámen - mechem obrostlý
S kořeny a hlínou - hrdý věčně spí
Kde leží ten kámen - pod kterým jste Vy
Dávno ve tmě válen - co jen o Vás ví
Kde leží ten kámen - pod kterým jste Vy
Dávno ve tmě válen - co jen o Vás ví 

CO NENÍ MŮŽE BÝT

Co není - může být 
A to co je - nemusí trvat 
Někteří - zkouší snít 
Ostatní - musí konat 
Ti kteří tady byli mezi námi 
Leží dávno v zemi zakopáni 
Co není může být 
A to co je - nemusí trvat 
Co není - může být 
A to co je - nemusí trvat 
Co není - může být 
A to co je - bude v srdci bodat

VIZE

Jsou s námi - i když jsou uzavřený
Jdou v dáli - už dávno odepřený
Dva chrámy - oba jsou otevřený
Mezi námi - měsíc je ponořený
Jsou s námi - i když jsou uzavřený
Jdou v dáli - už dávno odepřený
Mé vize stojí s hlasy
Mé vize - jsou správný
Dva chrámy - oba jsou otevřený
Mezi námi - měsíc je ponořený
Mé vize stojí s hlasy - mé vize
Jsou zrádný